Ayham ABD ELEDDIN
JOR

Ayham
ABD ELEDDIN

  • 19 (05/23/1998)

表现概况

单打

时期 表现 升降 收益 积分
全部 5 0 5 -5 0 550
2017 0 0 0 0 - -

SINGLES RANKING HISTORY

双打

时期 表现 升降 收益 积分
全部 5 0 5 -5 46 1,370
2017 0 0 0 0 - -

DOUBLES RANKING HISTORY

Partner: Thaer AMRO

混双

时期 表现 升降 收益 积分
全部 3 0 3 -3 38 550
2017 0 0 0 0 - -

MIXED RANKING HISTORY

Partner: Sham AL-KHALILI